Datum

26-05-2022

Tijd

Gehele dag

Expeditie Oer-IJ

De Oer-IJ Expeditie leid jou op een echte ontdekkingswandeltocht door een verborgen landschap, dat zich laat lezen als een spannend geschiedenisboek. De diverse acts en gidsen op de route nemen jou mee terug in de tijd en vertellen jou alles over de bijzondere plekken op de route!

De geschiedenis van het Oer-IJ-gebied gaat zo’n vijfduizend jaar terug. Door dit weidse groene landschap stroomde tot het begin van de jaartelling een zijarm van de Rijn, het Oer-IJ genoemd. Het Oer-IJ had een open verbinding naar zee in Castricum. Bij hoogtij spoelde het zoute water landinwaarts. Het gebied zag eruit als een ruig waddengebied, vol kreken en geulen en met strandwallen, zandplaten en kwelders. Het was een echt getijdenlandschap. De natuur heeft het landschap haar vorm gegeven.

Het Oer-IJ
De doorgang van het Oer-IJ is in de loop der tijd dichtgeslibd. Vanaf het moment dat stukken grond droogvielen, begonnen mensen een bestaan op te bouwen, dijken aan te leggen en activiteiten te ontplooien. In het gebied is nog veel van de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis te zien. Zo herinnert het kronkelige verloop van veel sloten aan die begintijd. Het IJ achter het Centraal Station in Amsterdam en het IJ bij Spaarndam vormen het enige tastbare water dat van het Oer-IJ is overgebleven.

Het thema van de Oer-IJ Expeditie 2022 is “Ode aan het Oer-IJ landschap”. De landschappen waar de routes doorheen voeren zijn zo bijzonder en waardevol dat een ode op z’n plaats is. Tijdens de Oer-IJ Expeditie kunnen wandelaars kiezen uit maar liefst 5 verschillende routes: 11, 16, 22, 25 en 31 km. Alle 5 de routes bestaan uit een echte ontdekkingswandeltocht. Stuk voor stuk ware belevingstochten. Op iedere route zijn veel restanten te zien van het oude Oer-IJ en de rol van wind en water bij vorming en later gebruik van dit landschap. Tijdens deze wandeltocht maken de wandelaars op een bijzondere manier kennis met het boeiende verleden van dit groene hart in Kennemerland.

Tickets en informatie op www.oerijexpeditie.nl


Scroll naar boven