Leven met het water

Het Noord-Hollandse landschap is een cultuurlandschap dat door de eeuwen heen door mensenhanden is gemaakt. De (historische) bewoners van het gebied Noord-Holland hebben in hun alledaagse “Leven met het Water” in de loop van 500 jaar “land van zee” gemaakt.

Het Noord-Hollands Schiereiland omvat in het westen de zand – stranden en de duinen aan de Noordzeekust, de bollenvelden in het noordwesten en de historische stads- en dorpsgezichten in het binnenland; met hun eigen identiteit, onderscheidende verhalen, geschiedenis en beleving. Aan de oostkant heeft het getemde IJsselmeer met zijn verleden als Zuiderzee, de kust duidelijk beïnvloed. De oostkust van Noord-Holland is gevarieerd door de stadjes, de dijken, de doorbraak-kolken, de plantengroei, de vogelwereld, etc. Van de vroege middeleeuwen tot de dag van vandaag, een Leven met het Water aan alle kanten. Je kunt er niet omheen. Noord-Holland vandaag de dag is het land van droogmakerijen en ondernemerschap. De groei, nijverheid en handel van de historische steden Haarlem, Alkmaar, Enkhuizen, Hoorn en vooral Amsterdam, heeft geleid tot het ontstaan van een polderlandschap dat is opgebouwd met mensenhanden en menselijk vernuft.

Scroll naar boven