Landschapstalks

Kan de identiteit van het landschap een drager zijn voor opgaven zoals energietransitie, agrarische transformatie, woningbouw en toerisme?

Ode aan het Landschap Noord-Holland en Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland organiseren drie landschapstalks in het kader van het themajaar Ode aan het Landschap. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Erfgoed Deal, Provincie Noord-Holland en Energieregio Noord-Holland Zuid zijn partner van dit initiatief. 

verandering Nederlanse landschap centaal

Tijdens de landschapstalks staat de verandering van het Nederlandse landschap centraal. Kan de identiteit van het landschap een drager zijn voor toekomstige ontwikkelingen en opgaven zoals energietransitie, agrarische transformatie, woningbouw en toerisme? Bestuurders, bewoners, belanghebbenden en experts gaan hierover in discussie.

Energietransitie & cultuurlandschap  

25 juni 2021 in Recreatiegebied Schoteroog 

De landschapstalk over energietransitie – de eerste van een driedelige serie talks in het kader van het themajaar “Ode aan het Landschap”, georganiseerd door stichting OdeaanNH en het Steunpunt voor Monumenten & Archeologie Noord-Holland – besprak de RES-opgave in relatie tot andere ruimtelijke claims, zoals erfgoedbehoud.

De talk vond plaats op voormalige vuilstortplaats Schoteroog, een locatie waar de ruimtelijke claims van recreatie, afvalverwerking, de RES-zoekgebieden, NNN en het UNESCO werelderfgoed de Stelling van Amsterdam samenkomen.

Onder leiding van host Ellen Klaus discussieerden onder andere gedeputeerde Edward Stigter (Provincie Noord-Holland), Edwin Raap (Erfgoeddeal) en Bert Krom (Afvalzorg) over de voorwaarden die gesteld kunnen worden om deze opgaven succesvol samen te brengen.

Een visie op de Atlantikwall  

30 juni 2021 op Forteiland IJmuiden 

De Atlantikwall is jong en beladen erfgoed in een kwetsbaar landschap. Kunnen de kustprovincies samenwerken ten behoeve van het behoud van de Atlantikwall? 

Met sprekers:

  • Henk Baas, Rijksdienst Cultureel Erfgoed;
  • Willy de Zoete, gedeputeerde provincie Zuid-Holland;
  • Nathalie de Visser, beleidsmedewerker erfgoed provincie Zeeland;
  • Ernst van der Kleij, beleidsmedewerker erfgoed provincie Noord-Holland;
  • Steven Slabbers, PARK Noord-Holland;
  • Dorine van Hoogstraten, adjunct directeur MOOI Noord-Holland
Credits: Naam Fotograaf

Een nieuwe toekomst voor Laag Holland 

2 juli 2021 boerderij Achtervennen Ilpendam

De landschapstalk over de toekomst van Laag Holland – de laatste van een driedelige serie talks in het kader van het themajaar “Ode aan het Landschap”, georganiseerd door stichting OdeaanNH en het Steunpunt voor Monumenten & Archeologie Noord-Holland –  besprak de transformatie van het Nederlandse cultuurlandschap. Hoe om te gaan met verschillende belangen in een gebied met een rijke historie, een hoge bebouwingsdichtheid en de nodige uitdagingen als het gaat om natuur- en waterbeheer?

De talk vond plaats op boerderij Achtervennen in Ilpendam. Onder leiding van host Ellen Klaus discussieerden onder andere Marjorie Verhoek (Erfgoed Deal) Peter Hogervorst, (provincie Noord-Holland) en Walter Menkveld, (Water, Land & Dijken) over de verschillende belangen in het gebied.

Scroll naar top