Landschapstalks

Kan de identiteit van het landschap een drager zijn voor opgaven zoals energietransitie, agrarische transformatie, woningbouw en toerisme?

Ode aan het Landschap Noord-Holland en Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland organiseren vier landschapstalks in het kader van Ode aan het Landschap. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Erfgoed Deal, Provincie Noord-Holland en Energieregio Noord-Holland Zuid zijn partner van dit initiatief. 

verandering Nederlanse landschap centaal

Hart voor de stolp – 19 april 2022 

De stolp is hét landschappelijk icoon van Noord Holland. Onderzoek naar bijna 5.000 oude stolpboerderijen leverde verassende ontdekkingen en waardevolle inzichten op. Conclusie: elke stolp verdient onze bijzondere aandacht, niet één ervan verdient het achteloos te worden gesloopt. Niet alleen de gebouwen maar ook de erven en de ligging in het landschap is van grote waarde.

Provincie Noord-Holland presenteert tijdens de landschapstalk de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen. Tijdens de landschapstalk gaan we in gesprek over de toekomst van de stolp en de rol van de provincie en gemeenten daarbij. Hoe kunnen gemeenten bijdragen aan het behoud van de stolp en hoe kunnen ze de kennis van de waarderingskaart daar bij gebruiken? Wat verwachten stolpeigenaren en andere belanghebbenden van de provincie en gemeenten?

Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gaan in gesprek met Zita Pels (Gedeputeerde provincie Noord-Holland) en vertegenwoordigers van gemeenten en stolpeigenaren.

De RES: Energie-opgave langs de A9 – 20 april 2022

‘De snelweg is een logische plek’, zo wordt vaak gezegd, ‘want snelwegen doorkruisen het landschap al. Wat lang niet iedereen weet is dat achter de Nederlandse snelwegen een unieke ontwerptraditie schuilgaat. Met als doel het creëren van snelwegpanorama’s. Zetten we deze panorama’s onder druk, door ze aan te wijzen als zoekgebieden voor zonne-energie?

In de Regionale Energiestrategieën van Noord-Holland Noord en -Zuid zijn snelwegen aangewezen als kansrijke zoekgebieden voor zonne-energie. Maar als we dat willen, aan welke voorwaarden moet dit dan voldoen? Wat zijn bijvoorbeeld de ecologische, technische of financiële randvoorwaarden en hoe zijn die van invloed op de toekomstige kwaliteit van deze potentiële zonne-snelweg? Kan de oorspronkelijke ontwerptraditie van de snelwegen inspiratie bieden voor de nieuwe opgave?

Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gaan tijdens de landschapstalk in gesprek over zonne-energie lands snelwegen met landschapsontwerper Laura de Bonth (Urban Synergy), Jan Timmerman (Rijkswaterstaat), en een vertegenwoordiger van Jong RES Noord-Holland.

Overstromingen in de polder – 21 april 2021 

Hevige stortbuiten zijn het resultaat van de klimaatverandering. Extra voelbaar waren ze in juni 2021 voor de bewoners van de Sammerspolder bij Egmond. Weilanden en bollenvelden overstroomden en de schade voor de boeren was enorm. Het is tijd om in actie te komen, zegt ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), want het huidige watersysteem is niet ontworpen voor de hevige regenval.

Tijdens de landschapstalks roepen we het HHNK, bestuurders, agrariërs, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapshistorici bij elkaar om na te denken over oplossingen voor de waterproblematiek. Hoe kunnen we onze watersystemen opplussen en ruimtelijk inpassen zonder het landschap in zijn natuurwaarden, in zijn ontwerpkwaliteit en in zijn rijke historie aan te tasten? Welke kansen biedt de historische kennis over het watersysteem voor de nieuwe opgave?

Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gaan in gesprek met Mart Brouwer de Koning (LTO Kennemerland-Zaanstreek), Klazien Hartog ((HHNK) en Steven Slabbers (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit).

 

Purmer 400 jaar – 22 april 2022

De Purmer, verdeeld over drie gemeenten is op zoek naar haar identiteit. Een meer, bemalen in de 17e eeuw werd een droogmakerij. Een polder met veel gezichten, stedelijk, landelijk, toeristisch en industrieel. De veelzijdigheid kent zijn weerszijde; meerdere belangen doen een beroep op de ruimte. Versnippering ligt dan op de loer. Is de droogmakerij nog herkenbaar en wat is de identiteit van de Purmer?

Daarom gaan we tijdens de landschapstalk op zoek naar het gezicht van de Purmer. Wat bindt de bewoners in dit gebied? Waar is de eenheid en het gezicht van de Purmer nog in terug te vinden en belangrijker: hoe kan dat in de toekomst versterkt worden?

Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gaan in gesprek met onder andere Ben Ewals (Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Laag Holland ), Rik Rolleman (Recreatie Noord-Holland) Thierry van der Weide (Vereniging Ondernemend Waterland) en Frank de Wit (Water, Land en Dijken).

Tijdens de landschapstalks staat de verandering van het Nederlandse landschap centraal. Kan de identiteit van het landschap een drager zijn voor toekomstige ontwikkelingen en opgaven zoals energietransitie, agrarische transformatie, woningbouw en toerisme? Bestuurders, bewoners, belanghebbenden en experts gaan hierover in discussie.

Scroll naar top