Landschapstalks

Kan de identiteit van het landschap een drager zijn voor opgaven zoals energietransitie, agrarische transformatie, woningbouw en toerisme?

Ode aan het Landschap Noord-Holland en Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland organiseren vier landschapstalks in het kader van Ode aan het Landschap. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de Erfgoed Deal, Provincie Noord-Holland en Energieregio Noord-Holland Zuid zijn partner van dit initiatief. 

verandering Nederlanse landschap centaal

Hart voor de stolp – 19 april 2022 

Ellen Klaus (odeaanhetlandschap-nh.nl/) en Marrit van Zandbergen gaan tijdens de eerste landschapstalk in gesprek met Ernst van der Kleij (beleidsadviseur Provincie Noord-Holland), Jeroen Broeders (wethouder Drechterland), Renee Stroomer (onderzoeker, stolpbewoner en vrijwilliger Boerderijenstichting) en Rianne de Wit (agrariër, stolpeneigenaar en raadslid Purmerend).

Tijdens de eerste landschapstalk vieren we de schoonheid van de stolp en denken we na over de toekomst van deze iconische boerderij. Welk beleid is nodig om de stolp tegen sloop te beschermen en duurzaam gebruik te stimuleren? Welk ambitieniveau moeten gemeenten nastreven om het stolpenlandschap van Noord-Holland te behouden? Is het wenselijk dat oude stolpen zoveel mogelijk behouden blijven of zijn nieuwe stolpen een serieus alternatief.

De Provincie Noord-Holland presenteert tijdens de landschapstalk de Noord-Hollandse waarderingskaart voor stolpboerderijen (meer informatie verderop deze pagina). De deelnemers van de landschapstalk spreken over de vervolgstappen op deze kaart.

Bekijk hier de foto’s.

De RES: Energie-opgave langs de A9 – 20 april 2022

De tweede landschapstalk vindt op en naast de A9 plaats. Welke mogelijkheden biedt de snelweg voor het opwekken van zonne-energie? Het maatschappelijke gesprek over de energietransitie leidt tot discussie. Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen praten met Edward Stigter (gedeputeerde duurzame energie en klimaat van provincie Noord-Holland), landschapsontwerper Laura de Bonth (Urban Synergy), Jan Timmerman (Rijkswaterstaat), en Ian Minnes van Jong RES Noord-Holland.

“Het is tien over twaalf, dus wachten is geen optie. Zonnevelden moeten overal waar mogelijk geplaatst worden”, zegt vooral de jonge generatie met gevoel voor urgentie, daarbij vaak voorbijgaand aan de impact daarvan op het landschap. Er is een duidelijk tegengeluid van mensen die niet zozeer tegen zonne-energie zijn, maar die wel om zorgvuldigheid vragen: “Zonnevelden moeten zoveel mogelijk gebundeld aangelegd worden zodat ze een optimale opbrengst opleveren en zodat er geen versnippering ontstaat. Een goed ontwerp is essentieel, ook langs de snelweg.”

Achter onze snelwegen schuilt een ontwerptraditie en zorgvuldigheid is inderdaad geboden. Zonne-energie hoort iets aan de snelweg toe te voegen in plaats van er afbreuk aan te doen. Dat ontwerpen met zonnepanelen mogelijk is blijkt uit de A37, de zonneweg in Drenthe. Ze kunnen ook onopvallend geplaats worden, zodat de impact op het landschap minimaal blijft. Dat we er goed over na moeten denken is de boodschap.

Bekijk hier de foto’s.

Overstromingen in de polder – 21 april 2021 

In de Sammerspolder nabij Egmond – de locatie van de derde Landschapstalk – wordt door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hard gewerkt aan de optimalisatie van het watersysteem. Tijdens de clusterbuien in juni 2021 overstroomden hier de bollenvelden en weilanden met grote financiële schade voor de boeren tot gevolg.

Klimaatverandering laat zich gelden en het is tijd om in actie te komen, vindt ook het Hoogheemraadschap. Niet alleen in de Sammerspolder, maar in heel Noord-Holland, moeten we onze relatie tot het water heroverwegen. Is het logisch om te boeren of te wonen op kwetsbare locaties? Hoe ver kan het watersysteem nog opgerekt worden? Het gaat niet alleen over overstromingen, maar ook over droogte en verzilting.

In feite zijn we enerzijds ‘waterverslaafd’ en hebben we anderzijds te weinig vrees voor het water omdat het al zo lang goed gaat. Dit zal in de nabije toekomst moeten veranderen, want de gevolgen van klimaatverandering zijn onvermijdelijk.

Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gaan in gesprek met Mart Brouwer de Koning (LTO Kennemerland-Zaanstreek), Klazien Hartog (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) en Steven Slabbers (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit).

Kijk hier de foto’s.

Purmer 400 jaar – 22 april 2022

Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gaan in deze laatste landschapstalk in gesprek met Milou van Putten (planoloog), Rik Rolleman (Recreatie Noord-Holland) Thierry van der Weide (Vereniging Ondernemend Waterland) en Frank de Wit (Water, Land en Dijken).

Tijdens de vierde Landschapstalk vieren we het landschap. In de 17e-eeuwse droogmakerij Purmer, die dit jaar 400 jaar bestaat. In de Purmer, die onder de rook van Amsterdam ligt, is de druk op de ruimte groot. Kan een gebied waar wonen, werken en recreëren ruimte vragen haar eigen identiteit behouden?

Ondanks alle veranderingen vormt het oorspronkelijke ontwerp van de polder – de verkaveling, de doorgaande wegen, de Ringvaart, de Middentocht – nog steeds de basis van het landschap. Ondernemerszin en juist verandering tekenen het landschap van de polder. Het landschap heeft veerkracht. Daarom vieren de bewoners het landschap, dat hun geschiedenis draagt en waarmee zij zich verbonden voelen.

Bekijk hier de foto’s. 

De Landschapstalks gaan over het Noord-Hollandse landschap en over verandering. Het landschap is altijd in verandering, maar dat betekent niet dat we ondoordacht te werk kunnen gaan. Een zorgvuldig ontworpen landschap is in ons aller belang.

Tijdens de landschapstalks staat de verandering van het Nederlandse landschap centraal. Kan de identiteit van het landschap een drager zijn voor toekomstige ontwikkelingen en opgaven zoals energietransitie, agrarische transformatie, woningbouw en toerisme? Bestuurders, bewoners, belanghebbenden en experts gaan hierover in discussie.

Bekijk hier de verslagen van de Landschapstalks 2022 en 2021

Scroll naar boven