Expeditie door verborgen landschap

Een wandeling door een verborgen landschap. Het parcours leidt je door het Oer-IJ gebied dat door wind en water gevormd is. Tijdens deze wandeltocht maken de wandelaars op een bijzondere manier kennis met het boeiende verleden van dit groene hart in Kennemerland.

Het landschap is om meerdere redenen bijzonder. Met de kust, het binnenduingebied, de geestgronden, het krekenstelsel  van het Oer-IJ, veenweides en polders vlak naast elkaar.

Gidsen staan tijdens het evenementen langs de routes om te vertellen over de bijzondere plekken en bij enkele van deze locaties wordt met acts de lokale geschiedenis nagespeeld. Dit maakt de Oer-IJ Expeditie een echte ontdekkingswandeltocht.

Credits: Naam Fotograaf

Al aan het einde van de laatste ijstijd sloegen jagers-verzamelaars in wat we nu Kennemerland noemen hun tijdelijke kampementen op. In de paar duizend jaar erna kreeg het tegenwoordige Hollandse kustgebied vorm. Het ontstaan van het landschap is bepalend geweest voor de bewoningsgeschiedenis. Met name de strandwallen dicteerden het gebruik en de inrichting. Kastelen, buitenplaatsen en boerderijen liggen niet toevallig aan de randen van hoge en droge gebieden. Wegen, dijken en lintbebouwing zijn tastbare herinneringen aan dat verleden. De bodem zit hier nog vol met fascinerende informatie en verhalen over de vroege geschiedenis van de provincie en over de cultuur van de mensen die er woonden. Het Oer-IJ gebied is daarmee een schatkamer aan informatie over de landschapsvorming, cultuurhistorie en archeologie vanaf 2800 BC tot heden. De verschillende ontwikkelingsfasen liggen letterlijk als verschillende lagen over elkaar heen.

 

Scroll naar top