credits: studio harm hasenaar

Datum

01-01-2022 - 01-03-2022

Tijd

Gehele dag

Plaats

Museum de Waterwolf, Etersheim

Expostie vondsten dijkversterking

Als de dijk er niet was, zou een groot deel van Noord-Holland natte voeten hebben. Etersheim kan daarover meepraten. Het had voortdurend last van de stijgende zeespiegel en de inklinkende bodem. Door landafslag en dijkdoorbraken moesten er landinwaarts steeds weer nieuwe dijken aangelegd worden. Kort na 1400 kwam het voor een deel buitendijks te liggen. De Waterwolf was onverbiddelijk,  geleidelijk aan verdween het verlaten deel van het dorp met de kerk in de golven.

Er werd al eerder op de plek van het verdronken dorp een 12e-eeuwse sarcofaag gevonden (te zien in museum Huis van Hilde in Castricum).  Nu, ruim honderd jaar later, is voorafgaand aan de dijkversterking archeologisch onderzoek gedaan onder meer onder een gedeelte van de huidige dijk. Dat heeft vele vondsten opgeleverd en een bijdrage geleverd aan het reconstrueren van de geschiedenis van het dorp. Dit is een mooi moment om te beginnen met het vertellen het verhaal van Etersheim.

Dit verhaal wordt verteld bij het gloednieuwe minimuseum  “De Waterwolf”  in het huidige Etersheim.


Meer Info

Lees verder
Scroll naar boven