Mooi Noord Holland tbv Steunpunt Monumenten & Archeologie NH

Datum

21-04-2022

Tijd

Gehele dag

Landschapstalk: Overstromingen in de polders

Hevige stortbuiten zijn het resultaat van de klimaatverandering. Extra voelbaar waren ze in juni 2021 voor de bewoners van de Sammerspolder bij Egmond. Weilanden en bollenvelden overstroomden en de schade voor de boeren was enorm. Het is tijd om in actie te komen, zegt ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), want het huidige watersysteem is niet ontworpen voor de hevige regenval.

Tijdens de landschapstalks roepen we het HHNK, bestuurders, agrariërs, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapshistorici bij elkaar om na te denken over oplossingen voor de waterproblematiek. Hoe kunnen we onze watersystemen opplussen en ruimtelijk inpassen zonder het landschap in zijn natuurwaarden, in zijn ontwerpkwaliteit en in zijn rijke historie aan te tasten? Welke kansen biedt de historische kennis over het watersysteem voor de nieuwe opgave?

Ellen Klaus en Marrit van Zandbergen gaan in gesprek met Mart Brouwer de Koning (LTO Kennemerland-Zaanstreek), Klazien Hartog ((HHNK) en Steven Slabbers (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit).

Meepraten? Mail naar team@odeaanhetlandschap-nh.nl


Scroll naar boven