Datum

14-02-2022

Tijd

20:00 - 22:00

Lezing: Diederik Aten [Mirakel van Bergen]

Waterschapshistoricus Diederik Aten trekt naar Bergen om een lezing te geven over de geschiedenis van de Hondsbossche Zeewering door de eeuwen heen. Begonnen wordt bij de Sint Elizabethsvloed in 1421. Deze vloed vormde ook een ernstige bedreiging voor Bergen. Het zeewater bereikte de Kapellaan aan de noordzijde van het dorp. Er wordt afgesloten met een toelichting op de versterkingen van 2014-2015 in de vorm van de Hondsbossche Duinen. Aan de hand van Powerpoint illustraties wordt duidelijk welke ontwikkeling zich de afgelopen 600 jaar heeft voltrokken in dit kwetsbare deel van ons land en hoe Bergen op dit moment beschermd wordt tegen de dreiging van de altijd aanwezige zee.

– Plaats van de lezing: Ruïnekerk Bergen N.H.
– Tijd: 20.00 – 22.00 uur.
– De toegang is gratis.


Scroll naar boven