Datum

28-03-2022

Tijd

20:00 - 22:00

Lezing: Charles Caspers [Mirakel van Bergen]

Historicus Charles Caspers spreekt in Bergen over het mirakel van het Heilig Bloed dat in 1422 in Bergen plaatsvond. Na de Sint Elizabethsvloed in het jaar daarvoor, werd bij de huidige Kapellaan een aangespoeld kistje met gewijde hosties uit de kerk van Petten gevonden. Een half jaar later bleek het achtergebleven zeewater veranderd in bloedkleurig stof. Op de vindplaats werd de Kapel van het Heilig Bloed gebouwd en ook na de afbraak bleef de plaats het centrum van devotie.

In de lezing wordt het Mirakel van Bergen geplaatst in de context van sacramentswonderen in de late middeleeuwen, maar ook van wonderen in het algemeen. Wat leert de geschiedenis van het mirakel over de godsbeleving van onze verre voorouders en van onszelf?

– Plaats van de lezing: Petrus en Pauluskerk Bergen N.H.
– Tijd: 20.00 – 22.00
– De toegang is gratis


Scroll naar boven