De toekomst van het landschap

Met al zijn pracht en veelzijdigheid vertelt het Nederlandse landschap telkens hetzelfde verhaal, dat van de eeuwenoude verbinding tussen mens en natuur. Maar het houdt ook een spiegel voor: de keuzes die we in het verleden maakten, hebben invloed op het landschap van de toekomst. En in die toekomst zullen we onze beroemde vindingrijkheid hard nodig hebben om ons landschap leefbaar en vruchtbaar te houden.

Het landschap verandert continu.  De energietransitie, de klimaatverandering, de ontwikkeling van de landbouw, de komst van data- en distributiecentra en de voortgaande verstedelijking leggen druk en claims op het bestaande cultuurlandschap. Zeker in Noord-Holland zullen windmolens, zonneparken, woonwijken en natuurgebieden weer een nieuwe laag over het bestaande, vanouds al gelaagde landschap heen trekken. Dat is onvermijdelijk.

Veel mensen maken zich zorgen om het landschap: over het verdwijnen van landschapselementen, openheid, vergezichten, bomen, vogels en insecten, stolpboerderijen  én over alle nieuwe toevoegingen aan het landschap, zoals windmolens, zonneparken en distributiecentra. Landschap is helaas vaak sluitpost (geweest). Er is een shift gewenst van zorg OM het landschap naar zorg VOOR het landschap.   

1280x853-foto 2- Chris van Vleuten (24)
Credits: Chris van Vleuten
Scroll naar boven