Varen en ontspannen in eilandenrijk

Credits: Chris van Vleuten

Het Ilperveld is een uitgestrekt, stil, bijzonder watergebied met honderden eilanden van trilveen. Een brak veenweidegebied, met talloze sloten en vaarten en rietkragen. De plantengroei lang de sloten is rijk, een mozaïek van moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, gevleugeld hertshooi, watermut en lepelblad. Grutto, kievit, bruine kiekendief en roerdomp vinden hier hun perfecte biotoop. Koeien, schapen en geiten begrazen hier en daar het land. In de trektijd is het Ilperveld een toevluchtsoord voor duizenden passanten, zoals smienten, wulpen, ganzen en veel andere bijzondere vogels.

Scroll naar boven