in- en uit de media

Persbericht - 10 mei 2021

CORONA MAAKT NEDERLANDS LANDSCHAP POPULAIR ONDER JONGEREN

Onderzoek voor themajaar Ode aan het Landschap door NBTC: waardering eigen land vorig jaar gestegen. Noord-Holland in top 3 van de Meest aantrekkelijke provincies- men prijst de diversiteit van het landschap: strand en duin, de Kop van Noord-Holland en de Zaanstreek.  

Meer dan de helft van de jongeren (56%) tussen de 18 en 24 jaar is het Nederlandse landschap positiever gaan waarderen tijdens de corona-pandemie. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek dat in opdracht van het themajaar Ode aan het Landschap werd uitgevoerd onder ruim 1.000 Nederlanders door NBTC. De jongeren zijn ook nieuwsgieriger geworden naar wat andere, voor hen nog onbekende, regio’s in Nederland te bieden hebben (64%) en overwegen deze zomer die regio’s ook te gaan bezoeken (66%). Limburg, Drenthe en Zeeland scoren hoog waar het gaat om ‘nog te bezoeken provincies’. Meest aantrekkelijke provincies wat betreft landschap zijn Gelderland, Limburg en Noord-Holland. Wat Noord-Holland betreft prijst men de diversiteit van het landschap: strand en duin, de Kop van Noord-Holland en de Zaanstreek.

Ode aan het Landschap-NH

Geen enkele provincie heeft zo’n divers landschap als Noord-Holland.  Er zijn polders, droogmakerijen, veenweidelandschappen, dijken, kreken, kanalen, vaarten, duinen, bossen, kwelders en drie kusten. Daar is het erfgoed, zoals de molens, de buitenplaatsen, de  stolpboerderijen, forten en molens onlosmakelijk mee verbonden.  Dat is de aanleiding om tijdens dit themajaar deze eeuwenoude verbinding tussen mens, water en landschap onder de aandacht te brengen met het thema, ‘Leven met het Water’. Ook hebben hier veel kunstenaars in het verleden, maar ook nu nog steeds vele stappen in het landschap gezet en hun werken op de Hollandse luchten geïnspireerd.  Dat valt onder het thema het “Oog van de Meester”. Voor het hele programma en de agenda zie: www.odeaanhetlandschap-nh.nl

Themajaar Ode aan het Landschap 

Dinsdag 11 mei om 11 uur, is er een online perspreview  vanuit de Oostvaardersplassen in het kader van de start van de zomeractiviteiten van het themajaar. 

Ellen Klaus
Themajaar Ode aan het Landschap-NH
06 24253539

Scroll naar boven